Rozlicz PITa za rok 2013 z e-Deklaracje!

System e-Deklaracje pozwala na przesyłanie dokumentów (w tym PITów) do urzędów w formie elektronicznej. O jego instalacji pisałem w zeszłym roku, jednak temat warto odświeżyć – zwłaszcza w obecnym okresie.

Pierwsze kroki nie różnią się od tego, co przedstawiałem w ubiegłym roku.
  1. Jeśli korzystasz z systemu 64-bitowego, zainstaluj wymagane biblioteki:
    sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libstdc++6:i386 libnss3-1d:i386 lib32nss-mdns libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libcanberra-gtk-module:i386 gtk2-engines-murrine:i386 libqt4-qt3support:i386 libgnome-keyring0:i386
  2. Pobierz i zainstaluj aplikację Adobe Reader:
    wget http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.1/enu/AdbeRdr9.5.1-1_i486linux_enu.bin
    chmod +x ./AdbeRdr9.5.1-1_i486linux_enu.bin
    sudo ./AdbeRdr9.5.1-1_i486linux_enu.bin