[Dropbox] Błąd poczas uruchomienia: VerificationError: importing…

dropbox_logo_detail

Jedna z ostatnich aktualizacji Pythona mogła doprowadzić do uniemożliwienia uruchomienia Dropboxa. Ponowna instalacja Dropboxa nie przynosi żadnego rezultatu. Błąd może mieć taką postać:

Starting Dropbox...Traceback (most recent call last):
File "dropbox/client/main.py", line 13, in 
File "autogen_explicit_imports.py", line 13, in 
File "ui/common/selective_sync.py", line 6, in 
File "arch/__init__.py", line 28, in 
File "arch/linux/tracing.py", line 8, in 
File "hard_trace.py", line 6, in 
File "client_api/connection_hub.py", line 21, in 
File "client_api/kv_connection.py", line 23, in 
File "pylinux/__init__.py", line 71, in 
File "cffi/api.py", line 311, in verify
File "dropbox/overrides.py", line 398, in load_library
File "cffi/verifier.py", line 69, in load_library
File "cffi/verifier.py", line 154, in _load_library
File "cffi/vengine_cpy.py", line 124, in load_library
VerificationError: importing '/home/andrei/pylinux/__pycache__/_cffi__xa0c4f46bx1d95b4de.so': No module named _cffi__xa0c4f46bx1d95b4de

Rozwiązaniem, jest wydanie trzech komend w terminalu:

sudo rm -rf /var/lib/dropbox/.dropbox-dist
rm -rf ~/.dropbox-dist
dropbox start -i

Pierwsze dwa polecenia usuwają binarki Dropboxa i sprawią, że zostaną one ponownie pobrane.