Instalacja jądra 3.11.3

Terminal

Trzecia poprawka dla jądra 3.11 wnosi:

 • usprawnienia dla architektur ARM, DRM,
 • usprawnienia systemu plików CIFS,
 • aktualizację sterowników.

Pełna lista zmian jest dostępna pod adresem https://lkml.org/lkml/2013/10/1/357.

Uwaga! Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że instalacja jądra spoza głównej linii Ubuntu, może uniemożliwić uruchomienie systemu lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Zawsze zachowuj poprzednią wersję jądra!

Instalacja

 1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu tymczasowego:
  cd /tmp
 2. Pobierz niezbędne paczki:

Instalacja jądra 3.10.8, 3.10.9, 3.10.10

Terminal

Uwaga! Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że instalacja jądra spoza głównej linii Ubuntu, może uniemożliwić uruchomienie systemu lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Zawsze zachowuj poprzednią wersję jądra!

Instalacja jądra 3.10.8

Ponieważ ta wersja jądra może przysporzyć problemy z obsługą sieci, zalecam instalację nowszego jądra – 3.10.9.

Ósma poprawka jądra 3.10 przynosi korekty w obsłudze:

 • architektur ARM, x86,
 • sterowników WiFi oraz USB,
 • dźwięku (ALSA),
 • systemu plików ext4.

Pełna lista zmian jest dostępna pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/ChangeLog-3.10.8.

Instalacja jądra 3.10.7

Terminal

Siódma poprawka jądra 3.10 przynosi korekty w obsłudze:

 • mechanizmu DRM,
 • dźwięku (ALSA),
 • systemu plików ext4.

Pełna lista zmian jest dostępna pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/ChangeLog-3.10.7.

Uwaga! Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że instalacja jądra spoza głównej linii Ubuntu, może uniemożliwić uruchomienie systemu lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Zawsze zachowuj poprzednią wersję jądra!

Instalacja

 1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu tymczasowego:
  cd /tmp
 2. Pobierz niezbędne paczki:

Instalacja jądra 3.10.5

Terminal

Piąta poprawka jądra 3.10.5 przynosi korekty w obsłudze:

 • architektur DRM, PowerPC, x86,
 • dźwięku (ALSA),
 • magistrali SCSI,
 • USB,
 • systemu plików NFSD, BTRFS.

Pełna lista zmian jest dostępna pod adresem http://lwn.net/Articles/562110/.

Uwaga! Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że instalacja jądra spoza głównej linii Ubuntu, może uniemożliwić uruchomienie systemu lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Zawsze zachowuj poprzednią wersję jądra!

Instalacja

 1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu tymczasowego:
  cd /tmp
 2. Pobierz niezbędne paczki: