Mark Shuttleworth: Ubuntu Bug #1 został naprawiony!

Ubuntu Bug #1 pojawił się w 2004 roku, ponad miesiąc przed premierą pierwszego wydania Ubuntu. Zgłosił go nie kto inny, jak sam Mark Shuttleworth, a jego treść brzmiała – „Microsoft has a majority market share” (Microsoft ma większość udziału w rynku). Dziś, po blisko 9 latach bug został „naprawiony”, a dokonał tego jego „odkrywca”. Dlaczego?