Instalacja jądra 3.11.2

Terminal

Druga poprawka dla jądra 3.11 wnosi:

  • usprawnienia dla architektur ARM, x86, PowerPC, ARM64, s390,
  • usprawnienia systemów plików Btrfs, EXT4, CIFS oraz FUSE,
  • aktualizację sterowników.

Pełna lista zmian jest dostępna pod adresem https://lkml.org/lkml/2013/9/26/723.

Uwaga! Poniższe czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj, że instalacja jądra spoza głównej linii Ubuntu, może uniemożliwić uruchomienie systemu lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Zawsze zachowuj poprzednią wersję jądra!

Instalacja

  1. Otwórz terminal i przejdź do katalogu tymczasowego:
    cd /tmp
  2. Pobierz niezbędne paczki: