[PHP/MySQL] Błąd Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie została wysłana nazwa pliku, albo plik był zbyt duży (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku określa się w konfiguracji PHP)

Podczas próby importu bazy danych w PHPMyAdmin możesz natrafić na komunikat:

Błąd
Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie została wysłana nazwa pliku, albo plik był zbyt duży (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku określa się w konfiguracji PHP).

Jeśli ścieżka i nazwa pliku są prawidłowe, to winy należy upatrywać w maksymalnym rozmiarze bazy, którą można importować – aktualny plik przekracza ten limit.
Konfiguracji dokonasz w pliku php.ini, który możesz znaleźć np. w /etc/php5/apache2/:

sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

W pliku odszukaj linię, która określa rozmiar maksymalnego przesyłanego pliku:

upload_max_filesize

Ustaw jego wartość na taką, która Ci odpowiada. Pamiętaj, że nie może ona być większa od tego, co znajdziesz w linii:

[Apache2] Aktywacja mod_rewrite na serwerze

Na początek upewnij się, że odblokowałeś nadpisywanie globalnych ustawień – opis znajdziesz tutaj: [Apache2] Wyłączenie blokowania nadpisywania globalnych ustawień.

Jeśli wszystko jest w porządku, otwórz terminal i wydaj polecenie aktywujące mod_rewrite:

sudo a2enmod rewrite

Teraz restart serwera:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

I wszystko działa jak należy.

[Apache2] Wyłączenie blokowania nadpisywania globalnych ustawień

Domyślna instalacja Apache2 jest tak skonfigurowana, że blokuje nadpisywanie globalnych ustawień przez pliki .htaccess.

Aby wyłączyć blokadę, otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default

Odszukaj takie dwie linijki:

AllowOverride None

i zamień na:

AllowOverride All

Zapisz plik (Ctrl + S) i zrestartuj Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

[LAMP] Zmiana katalogu ze stroną WWW i dodawanie subdomeny

Jest to artykuł konkursowy nadesłany do nas przez Rafała D.

Ostatnimi czasy pojawił się wpis o instalacji LAMP’a (Linux Apache Mysql PHP), wielu z Was – w tym także mnie – zaciekawiła możliwość tworzenia stron bez umieszczania ich na zewnętrznym serwerze. W tym poradniku, na przykładzie Ubuntu 11.04, pokażę jak zmienić domyślny katalog stron WWW, a także dodawać subdomeny.

Zmiana katalogu ze stroną WWW

  1. Uruchom terminal i otwórz plik z konfiguracją swojej domyślnej strony wpisując:
    sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default

    Otworzyliśmy plik konfiguracyjny strony, która będzie dostępna po wpisaniu w przeglądarkę http://localhost. Aby zmienić katalog naszej strony należy w liniach