ADB: „no permissions” – Ubuntu 11.10 i nowsze

W poprzednim wpisie zaprezentowaliśmy obejście problemu na następujący błąd:

adam@kubuntu:~$ adb devices
List of devices attached 
????????????    no permissions

Dzisiejszy wpis traktuje o rozwiązaniu tego problemu bez uruchamiania ADB jako root.

1. Otwórz następujący plik w edytorze tekstu

gksudo gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules

Użytkownicy KDE zamiast wytłuszczonej części wpisują kdesudo kate, zamiast gedita możesz użyć innego edytora.

2. Do edytora wklej następujący tekst:

SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1234", MODE="0666", GROUP="plugdev"

Zamiast 1234 wklej identyfikator producenta twojego telefonu.Identyfikatory są podane tutaj:
developer.android.com/guide/developing/device.html#VendorIds.