Instalacja GIMP 2.8.10

gimp-logo

Od dłuższego czasu po sieci krąży najnowsza stabilna wersja GIMP o numeracji 2.8.10. Aby ją zainstalować, wystarczy wykonać dwie komendy w terminalu. Zmiany, to głównie lekkie zmiany na systemach Windows oraz OS X, oraz poprawa wcześniej wprowadzonych błędów w samym programie dla systemów z rodziny Linux.

Instalacja

Aby zainstalować aktualną wersję GIMP, należy dodać repozytorium z programem do systemu, za pomocą komendy:

sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp

Oraz zaktualizować bazę repozytoriów, instalując przy tym program: