Repozytoria dla Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin

Aby w pełni cieszyć się zasobami systemu należy plik /etc/apt/sources.list wypełnić odpowiednimi wpisami. Aby to zrobić otwórz konsolę i wydaj następujące polecenie:

Dla Gnome/Unity:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Dla KDE:

sudo kate /etc/apt/sources.list

Lub dla bezpośredniej edycji w konsoli:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Teraz zaznacz wszystkie znajdujące się tam wpisy (CTRL+A), usuń je (CTRL+X lub Backspace) i wklej te, zawarte poniżej.

Wpisy podstawowe

# Ubuntu - podstawowe repozytoria
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security main restricted universe multiverse
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise main
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-backports main restricted universe multiverse