[Synaptic] Wyświetlenie listy pakietów znajdujących się we wskazanym repozytorium

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby wyświetlić listę pakietów znajdujących się we wskazanym repozytorium, skorzystaj z Synaptica:

sudo apt-get install synaptic

Uruchom aplikację, a następnie w głównym oknie wybierz zakładkę Pochodzenie. Z listy wybierz repozytorium, które Cię interesuje, a po prawej stronie zostanie wyświetlona lista pakietów znajdujących się w nim.

[Synaptic] Wyświetlenie listy pakietów znajdujących się we wskazanym repozytorium

Wyświetlenie listy pakietów znajdujących się we wskazanym repozytorium

Oczywiście wszystko można zrobić w terminalu, jednak jest to nieco trudniejsze, ponieważ trzeba znać dokładną nazwę repozytorium – patrz poniżej…

Polecenie:

awk '$1 == "Pakiety:" { if (a[$2]++ == 0) print $2; }' /var/lib/apt/lists/PEŁNA_NAZWA_REPOZYTORIUM

Przykład:

awk '$1 == "Pakiety:" { if (a[$2]++ == 0) print $2; }' /var/lib/apt/lists/pl.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_precise-backports_universe_source_Sources
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.