Synaptic – wymuszenie wersji pakietu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Gdy pakiet znajduje się w repozytorium masz możliwość jego automatycznej aktualizacji do najnowszej wersji. Ale nowsze, nie znaczy wcale lepsze.
Wymuszenie wersji pakietu przydatne jest w sytuacji, gdy menedżer aktualizacji dokonał aktualizacji pakietu, a my jesteśmy uparci i chcemy pracować z jego starszą wersją – pod warunkiem, że znajduje się ona w repozytorium!

Aby dokonać wymuszenia wersji pakietu otwórz Menedżer pakietów Synaptic znajdujący się w System > Administracja.

Skorzystaj z wyszukiwarki, by odnaleźć pakiet, którego wersję chcesz wymusić. Zaznacz go, a następnie z menu Pakiet wybierz Wymuś wersję (jeśli to pole jest niedostępne, oznacza to, że w repozytorium nie znajduje się starsza wersja pakietu).

Twoim oczom powinno ukazać okno:

Synaptic - wymuszenie wersji pakietu

Okno wymuszenia wersji pakietu

Z rozwijanej listy w polu Wymuszenie konkretnej wersji , wybierz wersję, która Ci odpowiada.Następnie kliknij Wymuszenie pakietów z innej gałęzi dystrybucji.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.