SSH – logowanie za pomocą klucza DSA

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W dzisiejszym poradniku pokażę, jak wygenerować i uaktywnić klucze SSH, dzięki którym będziemy mogli łączyć się z naszym shellem bez podawania hasła.

Zaczynamy!

 1. Uruchamiamy terminal i generujemy klucz za pomocą polecenia:
  ssh-keygen -t dsa

  Oczywiście możemy wybrać inny rodzaj klucza, tu wybór pozostawiam dowolny.

 2. Cała procedura generowania klucza wygląda tak:
  Generating public/private dsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/test/.ssh/id_dsa):
  Enter passphrase (empty for no passphrase):
  Enter same passphrase again:
  Your identification has been saved in /home/test/.ssh/id_dsa.
  Your public key has been saved in /home/test/.ssh/id_dsa.pub.
  The key fingerprint is:
  xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx user@host.domain
  • Po ukazaniu się pierwszych dwóch linijek naciskamy Enter
  • Passphrase nie jest wymagane, możemy pominąć to dwukrotnym naciśnięciem klawisza Enter
 3. Klucze zostały zapisane jako dwa pliki:
  id_dsa id_dsa.pub

  w katalogu:

  ~/.ssh
 4. Teraz, wystarczy, że przekopiujemy plik id_dsa.pub na nasze konto shell do katalogu:
  ~/.ssh

  i zmienimy jego nazwę na:

  authorized_keys
 5. Dodatkowo możemy zmienić hasło na shellu na długie i trudne, a następnie je zapomnieć ;).
 6. Od teraz logowanie do konta shell odbywać się będzie bez zapytania o hasło.
Źródło: Linux Storm
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.