[SSH] Bezpieczne kopiowanie i pobieranie plików ze zdalnego komputera

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

W tym wpisie pokażę jak za pomocną programu SCP, który jest integralną częścią SSH:

 • kopiować pliki z komputera lokalnego na zdalny,
 • pobierać pliki ze zdalnego komputera na lokalny.

A to wszystko w terminalu.

Oczywiście zakładam

Kopiowanie plików na zdalny komputer

scp /ściezka/do/pliku/który/chcesz/wysłać użytkownik@serwer:~/ścieżka/docelowa

Zarówno wysyłany plik jak i ścieżka docelowa muszą być poprawne. Aby zapisać plik w podanym miejscu musisz mieć prawa do zapisu w danym katalogu.
Przykład:

scp ~/pliki/dokumenty/rozliczenie2011.doc lukasz@232.211.72.69:~/pliki/

Pobieranie plików ze zdalnego komputera

scp użytkownik@serwer:~/plik/źródłowy /katalog/docelowy

Wymagania identyczne jak w przypadku kopiowania na zdalny komputer.
Przykład:

scp lukasz@232.211.72.69:~/pliki/rozliczenie2010.doc ~/pliki/archiwum/

A co z katalogami?

Analogicznie do poprzednich komend z małą różnicą – należy dodać parametr -r, aby scp wiedział, że ma kopiować rekurencyjnie.

Źródło: Sztuczki z SSH
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • tymek2

  Przy kopiowaniu wielu plików/katalogów lepiej podmontować zdalny katalog przez sshfs:

  > sshfs user@host:/zdalny/katalog zdalny
  lub
  > sshfs user@host:/ zdalny
  lub
  > sshfs user@host: zdalny

  szybkie, proste i wygodne.

  • Piotr Wojciechowski

   I niezbyt bezpieczne dla danych na zdalnym serwerze (o ile mamy prawo do ich modyfikacji/usunięcia).