Sprawdzenie do jakiego repozytorium należy dany pakiet

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby dowiedzieć się, w jakim repozytorium znajduje się dany pakiety, należy w terminalu wydać polecenie:

apt-cache policy nazwa_pakietu

np.

apt-cache policy geany

Efekt:

szmitas@szmitas:~$ apt-cache policy geany
geany:
 Zainstalowana: 0.21.dfsg-1ubuntu4
 Kandydująca:  0.21.dfsg-1ubuntu4
 Tabela wersji:
 *** 0.21.dfsg-1ubuntu4 0
    500 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise/universe i386 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status

I wszystko jasne!

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Soemtron

  Bradzo przydatna porada.Dzięki