Sprawdzanie instrukcji do programów lub poleceń

To opcja dla ciekawskich, którzy dokładnie chcą wiedzieć co można osiągnąć za pomocą konkretnego polecenia i co może ono (odpowiednio zmodyfikowane) zrobić.

Co prawda, jeśli ktoś jest ciekawski to na pewno zna to polecenie ;)

Mowa oczywiście o ManPages z ang. manual pages – instrukcja.

Większość poleceń posiada właśnie takie instrukcje użycia. Aby wyświetlić instrukcję do danego polecenia, otwórz terminal i wpisz:

man polecenie

W niektórych przypadkach instrukcje są krótkie, np.:

man shutdown

W niektórych bardzo długie np.:

man sudo

Jedyny minus (a zarazem plus) to fakt, iż są one pisane w języku angielskim. Z jednej strony może być to dla niektórych bariera nie do pokonania, z drugiej okazja do nauczenia się nowych słówek ;)

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.