Sposób numeracji dysków w GRUBie

Należy pamiętać o tym, że: GRUB stosuje inny system numeracji niż pokazuje nam to np. wynik polecenia sudo fdisk -l.

Numeracja urządzeń:
Pierwszy napęd dyskietek to fd0.
Pierwszy dysk twardy to hd0.
Drugi dysk twardy to hd1.
Trzeci dysk twardy to hd2.

itd.

Numeracja partycji:
Pierwsza partycja ma numer 0.
Druga partycja ma numer 1.
Trzecia partycja ma numer 2.

itd.

Reasumując:
Pierwsza partycja na pierwszym dysku twardym to hd(0,0).
Pierwsza partycja na drugim dysku twardym to hd(1,0).
Trzecia partycja na pierwszym dysku twardym to hd(0,2).
Druga partycja na drugim dysku twardym to hd(1,1).

Świetnie, ale skąd mam wiedzieć, który dysk jest pierwszy, drugi, trzeci…? Skąd mam również wiedzieć jak system ponumerował partycje?

Pora zamienić teorię w praktykę. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo fdisk -l

Twoim oczom powinien ukazać się podobny kod do tego:

Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     898   7213153+  7 HPFS/NTFS
/dev/sda2       899    19456  149067135  f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5      8188    19456  90518211  7 HPFS/NTFS
/dev/sda6       899    1022   995967  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7      1023    8187  57552831  83 Linux

Jak można łatwo zauważyć, system numeruje dyski według wzoru /dev/sdXY, gdzie:
X – to litera odpowiadająca numerowi dyskua=1, b=2, c=3, itd.,
Y – to numer partycji, pierwsza partycja ma numer – 1, druga – 2, itd.

Skoro:
/dev/sda1 to pierwsza partycja na pierwszym dysku, to w GRUBie będzie ona oznaczona – hd(0,0).
/dev/sda2 to druga partycja na pierwszym dysku, to w GRUBie będzie ona oznaczona jako – hd(0,1).

Załóżmy, że mamy partycję /dev/sdb3. Jak będzie ona oznaczona w GRUBie? hd(1,2).

Proste? Oczywiście :)

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • pankamyk

  hmmm fajne :) pamietam jak to studiowalem przy pierwszej instalacji ubuntu… eh :)