Skype – przezroczysty podgląd obrazu z kamery podczas rozmowy

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Czasami podczas rozmowy przez Skype ze znajomym pojawia się problem przezroczystego obrazu z kamerki. Nie jest to związane z Compizem, lecz z pewnym plikiem w komunikatorze.

Aby naprawić ten błąd należy najpierw utworzyć za pomocą terminala odpowiedni plik. O to jak należy to zrobić:

sudo gedit /usr/local/bin/skype-wrapper

Potem należy wkleić do pliku poniższe linijki:

export LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so
export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
skype &

Następnie musimy nadać prawa do uruchamiania:

sudo chmod 755 skype-wrapper

Następnie przejść do „System->Preferencje->Menu Główne->Internet”. Teraz należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na „Skype” i wybrać Właściwości. Potem w miejscu dla Polecenia należy wpisać:

/usr/local/bin/skype-wrapper

Po wpisaniu tej linijki wystarczy tylko zamknąć wszystko i uruchomić Skype. Po tej operacji powinno być wszystko OK.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.