Shank 2, błąd w sterowaniu

Jeśli posiadacie Shank 2 zakupione z Hundle Indie Bundle 7 (albo i nie) i nie możecie sterować postacią za pomocą W i D (czyli poruszać się w lewo i prawo) to należy usunąć plik /dev/input/js0.

sudo rm /dev/input/js0

Po ponownym uruchomieniu gry, sterowanie powinno działać już poprawnie.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.