Wget – ściąganie plików z Rapidshare (konto Premium)

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Oto zapowiadany wcześniej artykuł.

Na początek musisz wyedytować plik ~/.bashrc, ponieważ konieczny będzie nowy alias – dla wygody:

gedit ~/.bashrc

Dodaj wpis:

alias rapid='wget --http-user=login --http-passwd=haslo'

Nazwę rapid możesz uzupełnić dowolnie np. rs, rapidshare – tak, abyś wiedział, o co chodzi (będzie to istotne w późniejszej części). Oczywiście pogrubione pola uzupełnij odpowiednio. Teraz zapisz plik (CTRL+S) i uruchom ponownie konsolę.

W dowolnym miejscu utwórz plik o dowolnej nazwie np. rapid_pliki.txt. Będziesz w tym pliku umieszczał wszystkie linki do plików Rapidshare.

Teraz w terminalu wydaj polecenie, wg wzoru:

nazwa_aliasu -i ścieżka/do/pliku/z/linkami

dla mojego przykładu (pliku umieszczonego w katalogu domowym), będzie to:

rapid -i ~/rapid_pliki.txt

Po wciśnięciu ENTER powinno rozpocząć się pobieranie linków.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.