Sbackup – proste tworzenie kopii bezpieczeństwa

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Czasami zdarza się, że Ubuntu przestanie działać np.: po aktualizacji, lub padnie nam dysk. Wiąże się to często z ponowną instalacją całego systemu wraz z aplikacjami z których korzystamy. Z pomocą może nam przyjść program Sbackup. Aplikacja pozwala na szybkie tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz przywrócenie ustawień systemu, utraconych plików do odpowiednich miejsc w razie awarii. Program pozwala nam na tworzenie kopii automatycznie w określonym czasie oraz przywracanie kopii z określonego dnia.
Sbackup instalujemy wpisując w terminalu:

sudo apt-get install sbackup

Po instalacji w narzędziach systemowych znajdziemy „simple sbackup-configuration”„.

Sbackup - proste tworzenie kopii bezpieczeństwa

Główne okno aplikacji

Możemy tutaj określić tu takie parametry jak:
– kiedy ma być wykonana pełna kopia (np: co 7 dni)
– rodzaj kompresji (np: gzip)
– określić katalogi i pliki których kopia ma być wykonywana (np: folder domowy/filmy)
– wybrać lokalizacje kopii bezpieczeństwa (np: dysk zewnętrzny)
– ustawić automaty backup (np: codziennie lub co godzinę)
– ustalenie co ile dni mają być usuwane stare kopie bezpieczeństwa
– informacje o raportach
Po określeniu wszystkich parametrów klikamy na Save Configuration, a następnie na Make backup now.
Powstała kopia posiada w nazwie data utworzenia, czas utworzenia oraz nazwę localhosta.

Do przywracania służy „simple sbackup-restoration”

Sbackup - proste tworzenie kopii bezpieczeństwa

Okno przywracania

Aby przywrócić dane z kopii zapasowej należy:
1. Wybrać miejsce docelowe, gdzie mamy zapisany nasz backup i klikamy Zastosuj.
2. Wybieramy datę utworzenia naszej kopii.
3. W oknie „Avaialble backups” zaznaczmy nasz backup.
4. Klikamy na „Zarządzanie przywracaniem” i klikamy przywróć
Następnie potwierdzamy. Po zakończonym przywracaniu ukaże okno z informacją o udanym przywróceniu danych.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.