Rycząca krowa i jej ukryte opcje

Zapewne znasz ryczącą krowę, która kryje się pod poleceniem:

apt-get moo

Ale czy spotkałeś się z ukrytymi opcjami? :)

Wpis kolejno w terminalu:

aptitude moo
aptitude moo -v
aptitude moo -vv
aptitude moo -vvv
aptitude moo -vvvv

Żeby w końcu zobaczyć:

aptitude moo -vvvvv

Zastanawiasz się pewnie, co to jest. Odpowiedź:

aptitude moo -vvvvvv
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • amistad89

    Ciekawa sprawa :)

  • Johnny_Revolta

    Hahahah przypomniały mi się czasy podstawówki :D