Running inside an X server requires Xephyr to be installed but it cannot be found. Please install it or update your PATH environment variable

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli podczas próby uruchomienia lightdm w trybie testowym poleceniem:

lightdm --test-mode

napotkasz błąd:

Running inside an X server requires Xephyr to be installed but it cannot be found. Please install it or update your PATH environment variable.

Oznacza to, że w systemie brakuje pakietu xserver-xephyr. Zainstaluj go poleceniem:

sudo apt-get install xserver-xephyr
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Zaczynam się zastanawiać, dla kogo ten tutor jest napisany :P

    • Kamil Maciąg

      Dobre pytanie xD”

  • suore

    Dziwnie pierwsze zdanie jest skontruowane