runlevel unknown

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Terminal
Niedawno podczas konfiguracji serwera Ubuntu napotkałem na problem związany z automatycznym uruchamianiem usług w systemie. Część z nich uruchamiała się prawidłowo, natomiast niektóre nie zostały w ogóle wywołane. Powodem takiego stanu rzeczy okazał się nieprawidłowo zakończony proces automatycznego uruchamiania usług o czym przekonałem się, wpisując w terminalu polecenie:

runlevel

Rezultat:

runlevel unknown

Proces automatycznego uruchamiania usług w systemie Ubuntu składa się z kilku etapów tzw. runlevels. Następują one kolejno po sobie, a błędy, które wystąpią na jednym poziomie, mogą spowodować nieprawidłowe wykonanie kolejnego. Co istotne – aplikacje uruchamiane są na różnych poziomach, stąd przerwanie jednego może uniemożliwić wywołanie konkretnej usługi.

Rozwiązań jest wiele – wszystko zależy od powodu wystąpienia błędu. Precyzyjne określenie powodu jest dość trudne, dlatego przedstawię rozwiązania, które znalazłem w sieci i zastosowałem w swoim przypadku.

W moim przypadku błąd związany był z nieprawidłową konfiguracją interfejsu sieciowego lo – nie mógł zostać poprawnie uruchomiony, stąd cały proces rozruchu został zatrzymany, a runlevel zwrócił poziom unknown.

Rozwiązanie #1

Wykomentuj wszystkie wystąpienia frazy console output w plikach o rozszerzeniu *.conf znajdujących się w katalogu /etc/init. Aby wykomentować linię wstaw na jej początku znak #.

Rozwiązanie #2

W pliku /etc/init/rc-sysinit.conf odszukaj linię:

start on filesystem and net-device-up IFACE=lo

I zamień ją na:

start on filesystem and net-device-up IFACE=eth0

To rozwiązanie może okazać się skuteczne tylko i wyłącznie w przypadku istnienia interfejsu sieciowego oznaczonego jako eth0!

Rozwiązanie #3

W pliku /etc/init/rc-sysinit.conf odszukaj linię:

start on ( filesystem
   and net-device-up IFACE=lo
  )

i zamień na:

  start on ( filesystem
   and started rsyslog
   and net-device-up IFACE=lo
  )
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.