Ruby – programowanie przy użyciu terminalu

Tradycyjnie:

Ruby to interpretowany, w pełni obiektowy i dynamicznie typowany język programowania stworzony w 1995 roku przez Yukihiro Matsumoto (pseudonim Matz)

1. Aby zacząć pracę zainstaluj interpreter:

apt-get install ruby

2. Następnie utwórz plik, w którym umieścisz kod programu. Pamiętaj o rozserzeniu *.rb:

gedit plik_zrodlowy.rb

3. Wklej kod programu, pamiętaj, że powinien zaczynać się od:

#!/usr/bin/ruby

4. Zapisz plik (CTRL+S), nadaj mu prawa do uruchamiania:

chmod +x plik_zrodlowy.rb

5. Uruchom program:

./plik_zrodlowy.rb
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.