Repozytoria Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope

Aby w pełni cieszyć się zasobami systemu należy plik /etc/apt/sources.list wypełnić odpowiednimi wpisami. Aby to zrobić otwórz konsolę i wydaj następujące polecenie:

Dla Gnome:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Dla KDE:

sudo kate /etc/apt/sources.list

Lub dla bezpośredniej edycji w konsoli:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Teraz zaznacz wszystkie znajdujące się tam wpisy (CTRL+A), usuń je (CTRL+X lub Backspace) i wklej te, zawarte poniżej.

Repozytoria:

1. Wpisy obowiązkowe:

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty main restricted
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates main restricted
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jaunty-updates multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu jaunty-security multiverse

2. Wpisy bardzo przydatne:

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ jaunty partner
deb http://wine.budgetdedicated.com/apt jaunty main
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free
deb http://apt.wicd.net jaunty extras
deb http://packages.medibuntu.org/ jaunty free non-free
deb http://ppa.launchpad.net/patryk-prezu/ubuntu jaunty main

Uwaga! Poniższych wpisów używasz na własną odpowiedzialność!

3. Wpisy dodatkowe, przydatne:

deb http://ppa.launchpad.net/claws-mail/ubuntu/ jaunty main
deb http://ppa.launchpad.net/maarten-fonville/ubuntu/ jaunty main
deb http://ppa.launchpad.net/smarter/ubuntu jaunty main
deb http://ppa.launchpad.net/tsimpson/ubuntu/ jaunty main
deb http://ppa.launchpad.net/themuso/ubuntu jaunty main
#deb http://mirror3.ubuntulinux.nl/ jaunty-seveas all
#deb http://archive.czessi.net/ubuntu jaunty restricted universe multiverse preview
#deb http://repository.debuntu.org/ jaunty multiverse
deb http://ubuntu.cafuego.net/ jaunty-cafuego all
#deb http://apt.last.fm/ debian testing

4. Tylko dla profesjonalistów, beta-testerów:

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu jaunty-proposed main restricted universe multiverse
deb http://ppa.launchpad.net/fta/ubuntu jaunty main
deb http://ppa.launchpad.net/jr/ubuntu/ jaunty main
deb http://ppa.launchpad.net/openoffice-pkgs/ubuntu jaunty main
deb http://ppa.launchpad.net/project-neon/ubuntu/ hardy main

Źródło: ubuntu.pl

Jeśli masz błąd GPG przeczytaj ten artykułAktualizacja systemu i błąd GPG

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.