Repozytoria dla Ubuntu 9.10 Karmic Koala

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby w pełni cieszyć się zasobami systemu należy plik /etc/apt/sources.list wypełnić odpowiednimi wpisami. Aby to zrobić otwórz konsolę i wydaj następujące polecenie:

Dla Gnome:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Dla KDE:

sudo kate /etc/apt/sources.list

Lub dla bezpośredniej edycji w konsoli:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Teraz zaznacz wszystkie znajdujące się tam wpisy (CTRL+A), usuń je (CTRL+X lub Backspace) i wklej te, zawarte poniżej.

Repozytoria:

1. Wpisy obowiązkowe:

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic main restricted
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates main restricted
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-updates multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu karmic-security multiverse

2. Wpisy bardzo przydatne:

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu karmic-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ karmic partner
# wine - jeszcze nie ma repo dla karmic:
# deb http://wine.budgetdedicated.com/apt karmic main 
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free
deb http://packages.medibuntu.org/ karmic free non-free
# kadu  - jeszcze nie ma repo dla karmic:
# deb http://ppa.launchpad.net/patryk-prezu/ubuntu karmic main
Uwaga! Poniższych wpisów używasz na własną odpowiedzialność!

3. Wpisy dodatkowe, przydatne:

deb http://ppa.launchpad.net/claws-mail/ubuntu/ karmic main
deb http://ppa.launchpad.net/maarten-fonville/ubuntu/ karmic main
deb http://ubuntu.cafuego.net/ karmic-cafuego all 
# deb http://apt.last.fm/ debian testing

4. Tylko dla profesjonalistów, beta-testerów:

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu karmic-proposed main restricted universe multiverse
deb http://ppa.launchpad.net/fta/ubuntu karmic main
# openoffice - jeszcze nie ma repo dla karmic:
# deb http://ppa.launchpad.net/openoffice-pkgs/ubuntu karmic main
# neon - jeszcze nie ma repo dla karmic:
# deb http://ppa.launchpad.net/project-neon/ubuntu/ hardy main
Źródło: ubuntu.pl
Jeśli masz błąd GPG przeczytaj ten artykułAktualizacja systemu i błąd GPG
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.