Repozytoria dla Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby w pełni cieszyć się zasobami systemu należy plik /etc/apt/sources.list wypełnić odpowiednimi wpisami. Aby to zrobić otwórz konsolę i wydaj następujące polecenie:

Dla Gnome/Unity:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Dla KDE:

sudo kate /etc/apt/sources.list

Lub dla bezpośredniej edycji w konsoli:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Teraz zaznacz wszystkie znajdujące się tam wpisy (CTRL+A), usuń je (CTRL+X lub Backspace) i wklej te, zawarte poniżej.

Wpisy podstawowe

# Ubuntu - podstawowe repozytoria
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted universe multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security main restricted universe multiverse
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu oneiric main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu oneiric main
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-backports main restricted universe multiverse

Wpisy bardzo przydatne

# Ubuntu Partner
deb http://archive.canonical.com/ubuntu oneiric partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu oneiric partner

# Medibuntu
deb http://packages.medibuntu.org/ oneiric free non-free
# deb-src http://packages.medibuntu.org/ oneiric free non-free

# GetDeb
# deb http://archive.getdeb.net/ubuntu oneiric-getdeb apps games
# ponieważ główny serwer ostatnimi czasy nie działa - tutaj mirror:
deb http://mirrors.dotsrc.org/getdeb/ubuntu oneiric-getdeb apps games

# Ubuntu Tweak - na razie brak dla 11.10
# deb http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu natty main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/tualatrix/ppa/ubuntu natty main

# Wine
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu oneiric main
Uwaga! Poniższych wpisów używasz na własną odpowiedzialność!

Wpisy dodatkowe

# Chromium (stabilne)
deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/stable/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/stable/ubuntu oneiric main 

# VirtualBox
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian oneiric contrib

#Opera
deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free

#Google
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free main
deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
deb http://dl.google.com/linux/talkplugin/deb/ stable main
deb http://dl.google.com/linux/earth/deb/ stable main

#JDownloader
deb http://ppa.launchpad.net/jd-team/jdownloader/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/jd-team/jdownloader/ubuntu oneiric main

#Transmission
deb http://ppa.launchpad.net/transmissionbt/ppa/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/transmissionbt/ppa/ubuntu oneiric main

#Empathy
deb http://ppa.launchpad.net/telepathy/ppa/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/telepathy/ppa/ubuntu oneiric main

Tylko dla zaawansowanych użytkowników

# Ubuntu Proposed
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu oneiric-proposed main restricted universe multiverse
# deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu oneiric-proposed main restricted universe multiverse

# Chromium Daily Builds
deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu oneiric main

# Mozilla Daily Builds
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu oneiric main

# Gwibber Daily Builds
deb http://ppa.launchpad.net/gwibber-daily/ppa/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/gwibber-daily/ppa/ubuntu oneiric main

# GIMP SVN (nieoficjale)
deb http://ppa.launchpad.net/matthaeus123/mrw-gimp-svn/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/matthaeus123/mrw-gimp-svn/ubuntu oneiric main

# NetworkManager Daily Builds
deb http://ppa.launchpad.net/network-manager/trunk/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/network-manager/trunk/ubuntu oneiric main

# X Updates - aktualizacje sterowników graficznych
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-x-swat/x-updates/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-x-swat/x-updates/ubuntu oneiric main

# Updated and Optimized Graphics Drivers - otwarte sterowniki graficzne uzupełnione o opatentowane technologie
deb http://ppa.launchpad.net/oibaf/graphics-drivers/ubuntu oneiric main
# deb-src http://ppa.launchpad.net/oibaf/graphics-drivers/ubuntu oneiric main 

Na koniec aktualizacja

W terminalu wydaj polecenie:

sudo apt-get update

W razie błędów, zajrzyj niżej.

Źródło: ubuntu.pl/forum
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.