Repozytoria dla Ubuntu 10.04 Lucid Lynx

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby w pełni cieszyć się zasobami systemu należy plik /etc/apt/sources.list wypełnić odpowiednimi wpisami. Aby to zrobić otwórz konsolę i wydaj następujące polecenie:

Dla Gnome:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Dla KDE:

sudo kate /etc/apt/sources.list

Lub dla bezpośredniej edycji w konsoli:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Teraz zaznacz wszystkie znajdujące się tam wpisy (CTRL+A), usuń je (CTRL+X lub Backspace) i wklej te, zawarte poniżej.

Repozytoria:

1. Wpisy obowiązkowe:

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse

2. Wpisy bardzo przydatne:

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse
# deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
# deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free
deb http://packages.medibuntu.org/ lucid free non-free
# deb-src http://packages.medibuntu.org/ lucid free non-free
deb http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb apps games
# deb-src http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb apps games
# kadu - jeszcze nei ma dla lucid:
# deb http://ppa.launchpad.net/patryk-prezu/ppa/ubuntu karmic main
# wine
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu lucid main

Uwaga! Poniższych wpisów używasz na własną odpowiedzialność!

3. Wpisy dodatkowe, przydatne:

deb http://ppa.launchpad.net/claws-mail/ubuntu/ lucid main
deb http://ppa.launchpad.net/maarten-fonville/ubuntu/ lucid main
# deb http://ubuntu.cafuego.net/ karmic-cafuego all 
# deb http://apt.last.fm/ debian testing

4. Tylko dla profesjonalistów, beta-testerów:

deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu lucid-proposed main restricted universe multiverse
deb http://ppa.launchpad.net/fta/ubuntu lucid main
# openoffice - jeszcze nie ma repo dla lucid:
# deb http://ppa.launchpad.net/openoffice-pkgs/ubuntu karmic main
# neon - jeszcze nie ma repo dla lucid:
# deb http://ppa.launchpad.net/project-neon/ubuntu/ hardy main

Źródło: ubuntu.pl

Jeśli podczas aktualizacji wystąpił błąd GPG, przeczytaj ten artykułAktualizacja systemu i błąd GPG

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • sudo su
  vim /etc/apt/sources.list
  :%s/karmic/lucid/g
  :x
  apt-get update
  apt-get dist-upgrade

 • Black_Heaven

  Zapomnieliśćie dodać kluczę :-) więc proszę bardzo ….

  sudo su ;
  i potem
  apt-get update 2> /tmp/keymissing; for key in $(grep „NO_PUBKEY” /tmp/keymissing |sed „s/.*NO_PUBKEY //”); do echo -e „\nProcessing key: $key”; gpg –keyserver subkeys.pgp.net –recv $key && sudo gpg –export –armor $key | apt-key add -; done

 • Pingback: News [Ubuntu 12.10] Domyślna zawartość pliku /etc/apt/sources.list()