raw1394 kernel module not loaded or failure to read/write /dev/raw1394!

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!
WARNING: raw1394 kernel module not loaded or failure to read/write /dev/raw1394!

Na powyższe ostrzeżenie możesz natknąć się podczas próby zgrania danych z kamery wideo. Aby się go pozbyć, otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo chmod a+rw /dev/raw1394

Nada ono prawa do odczytu/zapisu dla podanego urządzenia.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Sławek

  To jest rozwiązanie czasowe. Po ponownym uruchomieniu komputera znowu będzie problem.

  • Niesławek

   to dodaj sobie do skryptu startowego
   chmod a+rw /dev/raw1394
   ?