Rada techniczna Ubuntu planuje zmiany w procesie aktualizacji systemu

logoUbuntu

Stéphane Graber, w imieniu Rady Technicznej Ubuntu, wypowiedział się w kwestii tematów poruszonych podczas ostatniego zebrania. Poza uzasadnieniem skrócenia wsparcia wydań przejściowych z 18 do 9 miesięcy oraz krótkiego przedstawienia, w jaki sposób deweloperzy Ubuntu chcą umożliwić użytkownikom śledzenie rozwoju Ubuntu, bez konieczności aktualizacji dystrybucji, przypomniał o jednej kwestii, która została nieco przytłumiona przez dwie pozostałe. Mam tutaj na myśli planowane zmiany w procesie aktualizacji systemu.

W chwili obecnej sytuacja przedstawia się następująco:

  • Użytkownik korzystający z wydań przejściowych (nie-LTS), może dokonać aktualizacji jedynie do następnego wydania np. z 10.10 do 11.04 – aktualizacja półroczna.
  • Użytkownik korzystający z wydań o wydłużonym wsparciu technicznym (LTS), może dokonać aktualizacji do najnowszego wydania LTS – aktualizacja dwuroczna.

Plan polega na zmianie tego tak, aby użytkownik np. Ubuntu 12.10 mógł dokonać bezpośredniej aktualizacji do 13.10 czy 14.04 LTS.

Zmiana ta ma ułatwić życie użytkownikom systemu i sprawić, że „dojście” do wersji LTS będzie bardziej sprawdzone i pewne.

Plan został wstępnie zaakceptowane, jednak na szczegóły implementacyjne będziemy musieli poczekać.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.