Python – programowanie przy użyciu terminalu

Najpierw o samym języku:

Python - interpretowany, interaktywny język programowania stworzony przez Guido van Rossuma w 1990. Python posiada w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią, jest zatem podobny do takich języków, jak Tcl, Perl, Scheme czy Ruby.

Źródło: wikipedia.org

Do dzieła!

1. Na początek zainstaluj interpreter. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

apt-get install python

2. Utwórz plik z rozszerzeniem *.py w dowolnym edytorze tekstu i umieść w nim kod programu:

gedit plik_zrodlowy.py

3. Pamiętaj, że każdy kod musi zaczynać się linijką:

#!/usr/bin/python

4. Zapisz plik (CTRL+S) i nadaj mu prawo do uruchamiania:

chmod +x plik_zrodlowy.py

5. Uruchom plik poleceniem:

./plik_zrodlowy.py
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.