Przyjrzyj się Ubuntu Edge z każdej strony

Istnieją zaledwie trzy prototypy super smartfonu Ubuntu Edge, więc grono osób, które miało okazję przyjrzeć mu się dokładnie jest bardzo wąskie. Tempo zbiórki pieniędzy na rozpoczęcie prac nad produkcją Ubuntu Edge również zmalało, jednak średni przyrost pozwala zachować nadzieję, że zakończy się ona sukcesem.

Model 3D

Interaktywny model 3D Ubuntu Edge, autorstwa osoby o nicku Aerilius pojawił się na Sketchfab.

Ubuntu Edge w 3D

Ubuntu Edge w 3D

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.