Przygaszenie ekranu podczas bezczynności

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Przygaszenie ekranu podczas bezczynności jest jednym ze sposobów na przedłużenie pracy laptopa na baterii.

Aby włączyć/wyłączyć przygaszenie ekranu kliknij kolejno System > Preferencje > Zarządzanie zasilaniem.

W karcie Zasilanie sieciowe zaznacz/odznacz pole Przygaszenie wyświetlacza podczas bezczynności.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.