Przeznaczenie najważniejszych folderów katalogu /usr oraz /var

To ciąg dalszy, a właściwie bardziej szczegółowy opis katalogów, o których pisałem już kiedyś – Katalogi w Ubuntu

Przeznaczenie wybranych folderów katalogu /usr:
/usr/bin – wykonywalne polecenia systemu Linux
/usr/include – pliki nagłówkowe
/usr/lib – biblioteki systemowe
/usr/local – katalogi przeznaczone na potrzeby administratora systemu
/usr/sbin – wykonywalne polecenia administracyjne systemu Linux
/usr/share – pliki wspóldzielone, głównie zawierające dodatkowe informacje na temat niektórych poleceń
/usr/src – źródła systemu i jądra

Przeznaczenie wybranych folderów katalogu /var:
/var/lock – semafory używane do komunikacji międzyprocesowej
/var/log – logi systemowe
/var/run – pliki z danymi dotyczącymi numerów procesów systemowych
/var/spool – kolejki, np. poczty, wydruków itp.
/var/tmp – pliki tymczasowe

Źródło oraz więcej informacji: Ubuntu Linux – Ćwiczenia, Piotr Czarny

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • tsr

    Folderów katalogu? Chyba katalogów…