Przeszukanie zbioru plików pod kątem zawartości

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Czasami zachodzi potrzeba przeszukania wielu plików pod kątem ich zawartości np. poszukujemy pliku, w którym wystąpiła jakaś fraza lub słowo. Bo przecież ile razy było tak, że po przejrzeniu szeregu różnych materiałów, sami nie wiemy, w których plikach znajdują się istotne dla nas dane.

W takim przypadku, przydatne jest polecenie grep uruchomione z odpowiednimi parametrami:

grep -rl "szukana fraza" /ścieżka/do/katalogu

np.

grep -rl "poziom izolacji" ~/studia/bazy_danych/

Wszystkie pliki zawierające frazę „poziom izolacji” zostaną wypisanie poniżej.

Dodatkowo można wykorzystać następujące parametry:

  • -c – zliczenie ile razy dana fraza występuje,
  • -i – ignorowanie wielkości liter,
  • -n – wypisanie linii, w której zawiera się poszukiwana fraza,
  • -v – zwróci wszystkie wyniki, które nie zawierają szukanej frazy,
  • -x – zwróci wszystkie wyniki, które w pojedynczej linii zawierają dokładnie taką frazę.
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Łukasz

    Ktoś wie jak można dodać to w formie graficznej do wyszukiwania w Naultilus’ie?
    Jest już może takie rozwiązanie?