Przełączanie pomiędzy menedżerami logowania

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli posiadamy w systemie więcej niż jedno środowisko graficzne i więcej niż jeden menedżer logowania, może zaistnieć potrzeba przełączania między takowymi. Wystarczy wpisać w terminalu:

sudo dpkg-reconfigure gdm

i z listy wybrać interesujący nas DM.

Przełączanie pomiędzy menedżerami logowania

Przełączanie pomiędzy menadżerami logowania

Źródło: howtogeek.com
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.