Przeglądarka plików – podział okna na dwie części

Załóżmy taką sytuację: chcemy przenieść jakieś dane z katalogu X, do katalogu Y. Jeden katalog znajduje się na dodatkowej partycji, drugi na pulpicie. Co robimy? Odszukujemy niezbędny katalog X, zaznaczamy dane, przechodzimy do katalogu Y, umieszczamy dane. Ale okazało się, że o czymś zapomnieliśmy, co robimy? Powtarzamy całą czynność od nowa. Co rozsądniejsi, otworzą obie lokalizacje (katalog X oraz Y) w dwóch oknach.
Jeszcze sprytniejsi, nie będą otwierać dwóch okien, tylko wcisną F3, dzięki czemu aktywne okno podzieli się na dwie części.

Nieaktywny obszar zostanie wypełniony szarym kolorem. Aby go aktywować, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy (kliknij w miniaturę, aby powiększyć)

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Efraim

    Czy to bedzie dzialac z iphonem? Podlaczam fon i przekladam pliki ?

  • Będzie działać ze wszystkim, co jest wykrywane przez system :) Zauważ, że na obrazku masz dwie ścieżki dostępu do plików – w jednej podajesz katalog, w którym zamontowany jest Twój iPhone, w drugim podajesz miejsce, z którego chcesz coś przenieść.