Problem z grafiką

Właśnie rozpoczęły się prace nad przenoszeniem grafiki na inny serwer. Mogą wystąpić problemy z użytkowaniem strony, za które z góry serdecznie przepraszam.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.