Powielona wartość pola „Package” E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Komunikat, z którym można spotkać się podczas aktualizacji:

Prekonfiguracja pakietów ... 
dpkg: error: parsing file '/var/lib/dpkg/status' near line 2626 package 'ubueasy':  powielona wartość pola "Package" 
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)

Istotne są tutaj dwie rzeczy:

  • plik – /var/lib/dpkg/status,
  • linia, w której jest błąd – near line 2626.

Przyjrzyjmy się bliżej plikowi /var/lib/dpkg/status

[...]Package: libxml-libxml-perl
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: perl
Installed-Size: 1344
Maintainer: Ubuntu Developers 
Architecture: i386
Version: 1.70.ds-1
Replaces: libxml-libxml-common-perl
Depends: perl (>= 5.10.0-24ubuntu4), perlapi-5.10.0, libc6 (>= 2.4), libxml2 (>= 2.7.4), zlib1g (>= 1:1.1.4), libxml-namespacesupport-perl, libxml-sax-perl
Conflicts: libxml-libxml-common-perl
Description: Perl interface to the libxml2 library
 XML::LibXML is a Perl interface to the GNOME libxml2 library, which provides
 interfaces for parsing and manipulating XML files. This module allows Perl
 programmers to make use of the highly capable validating XML parser and the
 high performance Document Object Model (DOM) implementation. Additionally, it
 supports using the XML Path Language (XPath) to find and extract information.
Original-Maintainer: Debian Perl Group 
Homepage: http://search.cpan.org/dist/XML-LibXML/

Package: libexempi3
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: libs
Installed-Size: 1008
Maintainer: Ubuntu Developers 
Architecture: i386
Source: exempi
Version: 2.1.1-1build2
Depends: libc6 (>= 2.4), libexpat1 (>= 1.95.8), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libstdc++6 (>= 4.4.0), zlib1g (>= 1:1.1.4)
Description: library to parse XMP metadata (Library)
 Exempi is a library to parse XMP metadata as defined by the
 specification.
 .
 XMP (Extensible Metadata Platform) facilitates embedding metadata in files
 using a subset of RDF. Most notably XMP supports embedding metadata in PDF
 and many image formats, though it is designed to support nearly any file type.
Original-Maintainer: Asheesh Laroia 
Homepage: http://libopenraw.freedesktop.org/wiki/Exempi

Package: libdb-je-java
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: java
Installed-Size: 2024
Maintainer: Ubuntu MOTU Developers 
Architecture: all
Version: 3.3.62-3
Depends: default-jre-headless | java2-runtime-headless
Description: Oracle Berkeley Database Java Edition
 Oracle Berkeley DB Java Edition is a open source, embeddable,
 transactional storage engine written entirely in Java. Like Oracle
 Berkeley DB, Oracle Berkeley DB Java Edition executes in the address
 space of the application, without the overhead of client/server
 communication. It stores data in the application's native format, so
 no runtime data translation is required. It provides an easy-to-use,
 programmatic interface, allowing developers to store and retrieve
 information quickly, simply and reliably.
Original-Maintainer: Debian Java Maintainers 
Homepage: http://www.oracle.com/database/berkeley-db/je/index.html

Jak widać, każdy kolejny pakiet oddzielony jest od poprzedniego jedną wolną linią. Tytułowy komunikat pojawia się wtedy, gdy owej linii zabraknie – dochodzi wtedy do powielenia wartości pola Package – i kilku innych również.

Przykład

Package: libexempi3
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: libs
Installed-Size: 1008
Maintainer: Ubuntu Developers 
Architecture: i386
Source: exempi
Version: 2.1.1-1build2
Depends: libc6 (>= 2.4), libexpat1 (>= 1.95.8), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libstdc++6 (>= 4.4.0), zlib1g (>= 1:1.1.4)
Description: library to parse XMP metadata (Library)
 Exempi is a library to parse XMP metadata as defined by the
 specification.
 .
 XMP (Extensible Metadata Platform) facilitates embedding metadata in files
 using a subset of RDF. Most notably XMP supports embedding metadata in PDF
 and many image formats, though it is designed to support nearly any file type.
Original-Maintainer: Asheesh Laroia 
Homepage: http://libopenraw.freedesktop.org/wiki/Exempi
Package: libdb-je-java
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: java
Installed-Size: 2024
Maintainer: Ubuntu MOTU Developers 
Architecture: all
Version: 3.3.62-3
Depends: default-jre-headless | java2-runtime-headless
Description: Oracle Berkeley Database Java Edition
 Oracle Berkeley DB Java Edition is a open source, embeddable,
 transactional storage engine written entirely in Java. Like Oracle
 Berkeley DB, Oracle Berkeley DB Java Edition executes in the address
 space of the application, without the overhead of client/server
 communication. It stores data in the application's native format, so
 no runtime data translation is required. It provides an easy-to-use,
 programmatic interface, allowing developers to store and retrieve
 information quickly, simply and reliably.
Original-Maintainer: Debian Java Maintainers 
Homepage: http://www.oracle.com/database/berkeley-db/je/index.html

Między wytłuszczonymi miejscami powinna być linia odstępu.

Aby to naprawić, uruchom terminal i otwórz plik, w którym są błędy:

sudo gedit /var/lib/dpkg/status

Odszukaj linię z błędem – w naszym przypadku jest to linia 2626.
Dodaj brakujący „enter” między pakietami. Zapisz plik Ctrl + S i wykonaj aktualizację pakietów – problem nie powinien już występować.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.