Plan wydawniczy Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Ubuntu

Pierwsza wersja Alpha Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr zostanie udostępniona 19 grudnia, natomiast finalne wydanie – 17 kwietnia. Szczegółowy plan wydawniczy znajduje się poniżej:

  • Alpha 1 – 19 grudnia.
  • Alpha 2 – 23 stycznia.
  • Beta 1 – 27 lutego.
  • Final Beta – 27 marca.
  • Kandydat do wydania – 10 kwietnia.
  • Ubuntu 14.04 LTS – 17 kwietnia.
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.