Pierwsza zbiórka pieniędzy zakończona!

Wczoraj dobiegła końca pierwsza zbiórka pieniędzy na przedłużenie serwera i domeny. Dzięki życzliwości użytkowników strony udało zebrać się 36,50zł. Jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować.
Pieniądze zostały przelane na konto usługodawcy i w najbliższym czasie dojdzie do realizacji zamówienia.

Mimo zakończenia zbiórki, pieniądze na wsparcie można przesyłać cały czas. Więcej informacji znajdziesz klikając w Wesprzyj serwis.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.