Pidgin – ukrywanie kontaktów offline tylko w niektórych grupach

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Pidgin :)


Osobiście nie korzystam z tego komunikatora (zainstalowałem go tylko po to, aby móc pisać poradniki na stronę ;) ), ale pomagać trzeba, więc…

Jeśli chcesz, aby kontakty offline w grupie X były zawsze widoczne, a kontakty offline w grupie Y zawsze ukryte, wykonaj poniższe instrukcje.

Kliknij prawym przyciskiem na nazwie grupy. Z menu podręcznego wybierz „Wyświetl w trybie offline”.

Oczywiście analogicznie – to pole powinno być odznaczone, jeśli chcesz, aby kontakty były niewidoczne (grupa Y)

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.