[PHP/MySQL] Błąd Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie została wysłana nazwa pliku, albo plik był zbyt duży (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku określa się w konfiguracji PHP)

Podczas próby importu bazy danych w PHPMyAdmin możesz natrafić na komunikat:

Błąd
Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie została wysłana nazwa pliku, albo plik był zbyt duży (maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku określa się w konfiguracji PHP).

Jeśli ścieżka i nazwa pliku są prawidłowe, to winy należy upatrywać w maksymalnym rozmiarze bazy, którą można importować – aktualny plik przekracza ten limit.
Konfiguracji dokonasz w pliku php.ini, który możesz znaleźć np. w /etc/php5/apache2/:

sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

W pliku odszukaj linię, która określa rozmiar maksymalnego przesyłanego pliku:

upload_max_filesize

Ustaw jego wartość na taką, która Ci odpowiada. Pamiętaj, że nie może ona być większa od tego, co znajdziesz w linii:

post_max_size

Dlatego możesz zmienić oba parametry.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • cuben

    Drogi autorze, może zrób następnego bloga o nazwie Ubuntu-Error, lub coś w tym stylu. Ponieważ Twoje dwie ostatnie pomoce to problemy których zwyczajny użytkownik prawdopodobnie nie doświadczy.
    Administrator spokojnie sobie poradzi z konfiguracją php, a użytkownik instalujący aplikacje konsolowo z pewnością zauważy brak biblioteki w systemie…

    • RafciX

      No chyba nie.