Perl – programowanie przy użyciu terminalu

Tradycyjnie o samym języku:

Perl to interpretowany język programowania autorstwa Larry'ego Walla przeznaczony głównie do pracy z danymi tekstowymi, ale doskonale radzący sobie z wszystkimi potrzebami programisty czy administratora systemu. Wzorowany na takich językach jak C, skryptowe: sed, awk i sh oraz na wielu innych.

Źródło: wikipedia.org

1. Zainstaluj interpreter:

sudo apt-get install perl

2. Utwórz plik, w którym umieścisz kod:

gedit plik_zrodlowy.pl

3. Wklej kod i zapisz plik (CTRL+S).

4. Skompiluj plik:

perl plik_zrodlowy.pl

5. Nadaj prawa do uruchomienia:

chmod a+x text.pl

6. Uruchom skrypt:

./test.pl
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.