PDF Mod – łatwa modyfikacja plików PDF

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Z plików PDF korzysta każdy na co dzień. Możemy znaleźć w Internecie bardzo dużo poradników, książek, czasopism napisanych właśnie w tym formacie, ale niestety nie jest tak łatwo zmodyfikować taki plik, ponieważ mają specyficzną budowę w stosunku do innych plików tekstowych. Teraz z pomocą przychodzi nam zewnętrze narzędzie PDF Mod. Pokażę jak można zainstalować ten program w systemie Ubuntu.

Najpierw musimy dodać repozytoria do naszego zbioru:

sudo add-apt-repository ppa:pdfmod-team/ppa

Później trzeba tylko uaktualnić repozytoria i zainstalować program:

sudo apt-get update
sudo apt-get install pdfmod

Po ukończeniu instalacji program będzie się znajdował w: „Programy->Akcesoria->PDF Mod”.

PDF Mod – łatwa modyfikacja plików PDF

PDF Mod

Program ten potrafi usunąć stronę, obrócić, wstawić stronę z innego dokumentu lub wyodrębnić zaznaczony element.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.