Pascal – programowanie przy użyciu terminalu

Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala

Z Wikipedii.

Na początek zainstaluj pakiet fp-compiler:
sudo apt-get install fp-compiler
Teraz utwórz plik z rozszerzeniem *.pas, w którym umieścisz kod źródłowy:

gedit program.pas

Wprowadź kod i zapisz zmiany. Teraz w terminalu wydaj polecenie:

fpc program.pas

Dla pewności nadaj prawa do uruchamiania:

chmo +x program

I uruchom:

./program
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.