Oszczędzanie energii na laptopie cz. 2

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Oszczędzać energię można również poprzez zmniejszenie częstotliwości procesora. Oczywiście możemy je zmniejszyć na czas pracy na akumulatorze, a podczas podpięcia do gniazdka z powrotem zwiększyć.

Przydatny w tym celu okaże się prosty aplet dołączony do systemu. Dodaj go na dowolnym panelu klikając na panelu prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając Dodaj do panelu. Teraz odszukaj na liście Monitor częstotliwości procesora i wybierz Dodaj.

Na panelu pojawi się monitor częstotliwości procesora. Widzisz na nim graficzną ilustrację częstotliwości procesora oraz zapis w postaci liczby – wygląd możesz zmienić (jedynie liczba, jedynie ikonka).
Teraz kliknij na aplecie lewym przyciskiem myszy i wybierz Powersave (oszczędny). Jeśli wcześniej system wykorzystywał całą dostępną moc, teraz powinien ograniczyć pobór do około 50%. Jeśli masz procesor dwurdzeniowy, musisz również obniżyć pobór mocy z drugiego rdzenia. W tym celu kliknij na aplecie prawym przyciskiem i wybierz Preferencje. Teraz na liście odszukaj CPU1, zaakceptuj i ponownie ustaw tryb Powersave,

Aby przywrócić pełną moc, kliknij na aplecie lewym przyciskiem i wybierz Performance. Pamiętaj o ustawieniu tej opcji na drugim rdzeniu.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.