OpenOffice – spolczenie

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Pakiety biurowe w polskim języku zapewnią wygodę i szybkość pracy.

Aby cieszyć się w pełni polską wersją pakietu OpenOffice (mając zainstalowaną wersję obcojęzyczną) musisz pobrać paczki polonizujące. W tym celu otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install openoffice.org-help-pl openoffice.org-hyphenation-pl openoffice.org-l10n-pl openoffice.org-thesaurus-pl

Po zakończonym pobieraniu paczek, otwórz dowolną z aplikacji pakietu OpenOffice, aby sprawdzić czy instalacja się powiodła.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.