OpenOffice – odwrotnie działający CapsLock

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli przycisk CapsLock nie działa u Ciebie tak jak powinien, a odwrotnie – czyli przy wciśniętym klawiszu piszesz małymi literami, otwórz OpenOffice Writer i utwórz nowy dokument.

Upewnij się, że dioda CapsLock jest wyłączona. Wciśnij teraz kombinację klawiszy:

Shift + strzałka w dół + a

Powinna wyświetlić się mała literka a.
Puść klawisz Shift i wciśnij „s„. Teraz powinna pokazać się wielka litera „S„. Wciśnij spację, aby napis „aS” zamienił się na „As„.

Klawisz CapsLock powinien już działać normalnie.

Źródło i więcej informacji: www.barregren.se
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Żarówka

    Dzięki wielkie, świetny poradnik!

  • Paweł

    Skorzystałem. Dziękuje. Mam nadzieję, że pokonasz monopol Microsofta, czyli Amerykę. Gratul na zaś – Paweł Tomczak