Opcja podglądu w Gloobus Preview w menu kontekstowym

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Zapewne wielu z Was słyszało o programie Gloobus Preview. Program umożliwia szybki podgląd plików PDF, graficznych, MP3 lub filmów. W dawnych wersjach Gloobus Preview wystarczyło wcisnąć spację, aby można było obejrzeć zawartość pliku w podglądzie lub przesłuchać ulubioną mp3, plik muzyczny czy obejrzeć fragment filmu. Najnowszej wersji programu proces ten znacznie się skomplikował. Po instalacji programu należy w System > Preferencje > Menedżer ustawień CompizConfig wejść w opcje Polecenia a następnie ją włączyć. W zakładce Polecenia w polu Command line 0 wpisać:

gloobus-preview

Dalej w zakładce Skróty klawiszowe w polu Run command 0 wpisać ustalony przez nas skrót który będzie aktywował opcje podglądu.
Gdy to zrobimy i zaznaczmy plik, który chcemy podejrzeć i wciskamy CTRL + C a następnie skrót który aktywuje Gloobus Preview.

Ta metoda jest dość niepraktyczna, gdyż w danym momencie możemy mieć otwarte tylko jedno okno z podglądem. Gdy chcemy to zrobić z innym plikiem, musimy zamknąć poprzednie okno, zaznaczyć nowy plik wcisnąć CTRL + C i później znów ustalony skrót.

Istnieje jednak inny sposób, moim zdaniem bardziej praktyczny. Można dodać opcje podglądu pliku do menu kontekstowego. Ale zacznijmy od początku, czyli od instalacji Gloobus Preview, w terminalu należy wykonać polecenie:

Dla Ubuntu 10.10:

echo deb http://ppa.launchpad.net/gloobus-dev/gloobus-preview/ubuntu maverick main >> /etc/apt/sources.list

Dla Ubuntu 10.04:

echo deb http://ppa.launchpad.net/gloobus-dev/gloobus-preview/ubuntu lucid main >> /etc/apt/sources.list

Następnie wykonujemy polecenie:

sudo apt-get update && sudo apt-get install gloobus-preview

Dalej instalujemy program: Konfigurator Nautilus Actions, który znajdziemy w Centrum Oprogramowania

Bo zakończonej instalacji pobieramy plik konfiguracyjny ze strony: www.szaqul.cba.pl.

Po pobraniu i rozpakowaniu pliku, uruchamiamy Nautilus – Akcja Konfiguracja, znajdziemy go wchodząc w System i Preferencje.
Gdy aplikacja się uruchomi klikamy na Tools a następnie na Import assistant. W oknie które się pojawi klikamy Dalej i wybieramy lokalizację naszego pliku konfiguracyjnego, który pobraliście wcześniej. Następnie klikacie Dalej i Zastosuj.

Gdy plik zostanie już wczytany pojawi się okno:

Opcja podglądu w Gloobus Preview w menu kontekstowym

Nautilus Actions Configuration Tool

W polu Context label zmieniamy nazwę, która będzie wyświetlana w menu kontekstowym np: Podgląd. Pole Tooltip jest polem opcjonalnym, wpisujemy tam podpowiedź, ale może pozostać puste. Można również wybrać sobie ikonę, jaka będzie widoczna w menu kontekstowym. Po dokonaniu zmian wybieramy File i Zapisz. Na koniec restart kompa i możemy się cieszyć z opcji podglądu pliku w menu kontekstowym.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.